Үндэсний Лоттерей

Үндэсний Лоттерей нь Монгол улс дахь хамгийн өндөр мөнгөн шагналын сантай лоттерей юм. Бид 2011 оноос хойш 4D, 6D болон 6/42 зэрэг лотто тоглоомын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тохирол Даваа, Лхагва, Баасан  гараг бүр 17:30 минутанд өөрийн Монголын Үндэсний Лоттерей болон Ikon News Facebook хуудсаар шууд дамжуулагдаж байна.

2017 оны 7-р сарын 24-ны Шууд тохирол


2017 оны 7 сарын 24-ны өдрийн 547 дaхь удаагийн 2017.30-01 дугаартай тохирлын хариуХонжворын төрөл
4D Тохирлын хариу
(Дарааллын дагуу)
Хонжворын дүн
4D 1-р зэрэг
7 - 0 - 3 - 7
Бооцоо 2000 дахин өснө
4D 2-р зэрэг
9 - 3 - 9 - 2
Бооцоо 1000 дахин өснө
4D 3-р зэрэг
2 - 6 - 8 - 0
Бооцоо 500 дахин өснө
Хонжворын төрөл
6D Тохирлын хариу
(Дарааллын дагуу)
Хонжворын дүн
6D ЖЕКПОТ
Үндсэн зургаан тоо
4 - 8 - 2 - 7 - 5 - 1
50'000'000₮
2-р зэргийн хонжвор
Эхний эсвэл сүүлийн таван тоо
4 - 8 - 2 - 7 - 5 - X
X - 8 - 2 - 7 - 5 - 1
1'500'000₮
3-р зэргийн хонжвор
Эхний эсвэл сүүлийн дөрвөн тоо
4 - 8 - 2 - 7 - X - X
X - X - 2 - 7 - 5 - 1
150'000₮
4-р зэргийн хонжвор
Эхний эсвэл сүүлийн гурван тоо
4 - 8 - 2 - X - X - X
X - X - X - 7 - 5 - 1
15'000₮
Урмын хонжвор
Эхний эсвэл сүүлийн хоёр тоо
4 - 8 - X - X - X - X
X - X - X - X - 5 - 1
1500₮
Хонжворын төрөл
6/42 Тохирлын хариу
( Дараалал харгалзахгүй )
Хонжворын дүн
6/42 ЖЕКПОТ-1
Үндсэн зургаан тоо
2 - 3 - 14 - 17 - 24 - 40
120'000'000₮
6/42 ЖЕКПОТ-2
Үндсэн таван тоо + Бонус тоо
2 - 3 - 14 - 17 - 24 - 40 + 22(бонус тоо)
12'000'000₮
3-р зэргийн хонжвор
Үндсэн таван тоо
2 - 3 - 14 - 17 - 24 - 40
900'000₮
4-р зэргийн хонжвор
Үндсэн дөрвөн тоо + Бонус тоо
2 - 3 - 14 - 17 - 24 - 40 + 22(бонус тоо)
300'000₮
5-р зэргийн хонжвор
Үндсэн дөрвөн тоо
2 - 3 - 14 - 17 - 24 - 40
20'000₮
Урмын хонжвор
Үндсэн гурван тоо + Бонус тоо
2 - 3 - 14 - 17 - 24 - 40 + 22(бонус тоо)
10'000₮

Манай борлуулалтын цэгүүд